Koostööpartnerid

Keskuse spetsialistid teevad tihedat koostööd lasteaedade ja koolide juhtkondade, õpetajate, tugikoordinaatorite kui ka erinevate tervishoiuvaldkondade spetsialistidega, et lapsele ja perele oleks tagatud võimalikult toetav arengukeskkond ja tagatud kvaliteetsed tugiteenused.

Lasteaiad

Eralasteaiad

Koolid

Erakoolid

Kutseõppeasutused

Tervishoiuasutused

Tugikeskuse jaoks on väga oluline teha koostööd tervishoiu- ja rehabilitatsiooni valdkonna ekspertide ja spetsialistidega, et jagada ja vahetada omavahel olulist infot, mis tuleb kasuks abivajavate laste ja perede toetamisel.

Rehabilitatsioonimeeskonnad

Noorsootööasutused

Noorte igakülgseks toetamiseks teeb Tugikeskus tihedat koostööd noorsootöö asutustega.

Kooliväline nõustamismeeskond

Keskus pakub esmatasandi teenuseid lapsele ja perele järjepidevalt, vahetab infot, planeerib sekkumisi, vajadusel konsulteerib ja püüab järgida haridusvaldkonna ekspertide tehtud soovitusi ning  soodustada õppe elluviimist tõhustatud ja eritoe või seda vajavatele lastele koos haridusasutuse tugimeeskonna ja õpetajaga.

Saaremaa Vald

Keskus püüab suurendada koostöös valla haridus-ja sotsiaalosakonnaga ja valla allasutustega laste ja perede mitmekülgset heaolu hariduslikust, sotsiaalmajanduslikust ja psühhosotsiaalsest aspektist.

Teised tugikeskused

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus