Noorsootööasutused

Noorte igakülgseks toetamiseks teeb Keskus tihedat koostööd noorsootöö asutustega.

Kuressaare Noortejaam https://noortekeskus.kuressaare.ee/

Noorte Tugila https://tugila.ee/

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus