Teised tugikeskused

Tartu Hariduse Tugiteenuste keskus https://www.tugiteenused.tartu.ee/

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakond http://www.paevakeskus.ee/laste-ja-perede-osakond

Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskus – koduleht puudub

Pärnu Õppenõustamiskeskus https://www.onk.ee/

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus