Koolitused

19.-20.11.2021 Arenguline keelepuue: uut ja järeleproovitut maailmast ja Eestist

16.04.2021 Autistliku lapse kõne arendamine

04.10.2021 Matemaatiliste oskuste hindamine

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus