Arenguline keelepuue: uut ja järeleproovitut maailmast ja Eestist

Koolitaja: Marika Padrik, logopeedia kaasprofessor (Tartu Ülikool)

Maht: kokku 12 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: logopeedid ja eripedagoogid

Toimumise aeg: 19.–20. november 2021

Toimumiskoht: Zoom keskkonnas

Kursuse sisu: Kursusel tuleb juttu uutest lähenemistest keelepuude käsitluses ja terminoloogias; arutletakse, kas keelepuudega lapsi on tõesti rohkem kui varem; tutvustatakse Eestis tehtud uuringuid keelelise arengu probleemide avaldumise kohta; kirjeldatakse keelepuudega laste heterogeensust ja võimalikke allrühmi; diagnostika ja teraapia osas tuuakse välja nö kontsentraat traditsioonilisest ja arutletakse tänapäevasuundade üle. Võtame aega ka lektori poolt pakutud juhtumite aruteluks.

NB! Kui kellelgi on endal kaasa tuua enda juhtum arutamiseks, siis palun saatke juhtumikirjeldus aadressil: marika.padrik@ut.ee (mõned päevad enne koolitust).

Alateemad:

Ajakava:

19. ja 20. novembril:

9.00–10.30 Koolitus

10.30–10.45 Kohvipaus

10.45–12.15 Koolitus

12.15–12.45 Lõuna

12.45–14.15 Koolitus

Koolituse maksumus: väljastpoolt Saaremaa valda osalejatele 135 €. Tasumine arve alusel pärast koolituse lõppu. Palun kindlasti märkida, kes maksab arve ja meiliaadress, kuhu arve saata.

Registreerimine: koolitusele tuleb ennast registreerida aadressil (sh. Tugikeskuse töötajatel): tugikeskus.saare.ee/koolitused.

Registreerimine lõppeb 16. novembril 2021. Pärast registreerumist saadetakse meilile sellekohane teade, kui Te ei ole registreerumise kohta teadet saanud, palun andke sellest teada: kairi.pirn@saare.ee 

Peale koolituse läbimist väljastatakse igale osalejale tunnistus.

Koolitusele registreerumine on lõppenud!

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus