Logopeediline töö arengulise keelepuude korral

Koolitaja: Marika Padrik, logopeedia kaasprofessor (Tartu Ülikool)

Maht: kokku 12 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: logopeedid ja eripedagoogid

Toimumise aeg: 29.–30. aprill 2022

Toimumiskoht: Kuressaares Rootsi tn 7 nõupidamiste ruum

I päev:

Millest lähtuda teraapia planeerimisel?

Juhtumianalüüs I.

Teraapia eesmärgistamine

Teraapia põhimõtted ja meetodid; etapid keelendi aktiveerimisel

Õppevideo analüüs I.

II päev:

Millal on kõnearendus arendav?

Töö sõnavara ja tekstiga – mida silmas pidada?

Õppevideo analüüs II.

Logopeedilise töö eripärad retseptiivse keelepuude korral.

Juhtumianalüüs II.

Õpiväljundid:

  1. Õppija tunneb logopeedilise teraapia põhimõtteid ja eripärasid sõltuvalt keelepuude vormist ja raskusastmest.
  2. Õppija kavandab  logopeedilist teraapiat juhtumikirjelduste alusel.
  3. Õppija analüüsib logopeedi tegevust teraapiatunnis, lähtudes tunni eesmärkidest ja teraapia teaduspõhistest alustest.

Koolituse ajakava mõlemal päeval:

9.00 – 10.30 Koolitus

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15 Koolitus

12.15 – 13.15 LÕUNA

13.15 – 14.45 Koolitus

Koolituse maksumus: väljastpoolt Saaremaa valda osalejatele on 135 eurot. Tasumine arve alusel pärast koolituse lõppu. Palun kindlasti märkida, kes maksab arve ja meiliaadress, kuhu arve saata.

Registreerimine: koolitusele tuleb ennast registreerida aadressil (sh. keskuse töötajatel): https://tugikeskus.saare.ee/koolitused/logopeediline-too-arengulise-keelepuude-korral/

Registreerimine lõppeb 25. aprillil 2022. Pärast registreerumist saadetakse meilile sellekohane teade, kui Te ei ole registreerumise kohta teadet saanud, palun andke sellest teada: kairi.pirn@sthk.edu.ee 

Peale koolituse läbimist väljastatakse igale osalejale tunnistus.

Koolitusele registreerumine on lõppenud!
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus