Matemaatiliste oskuste hindamine

Koolitaja: Triin Kivirähk, TÜ eripedagoogika osakond

Maht: 6 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: eripedagoogid, teised tugispetsialistid, õpetajad

Toimumiskoht: Tallinna 10 saalis või Zoomis (lähtuvalt kehtestatud piirangutest).

Eesmärk: Õppepäev annab ülevaate lasteaia- ja algkooliealiste laste matemaatiliste oskuste hindamise põhimõtetest ja viisidest.

Õpiväljundid:

Õppepäeval osalenu omab ülevaadet

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktiline tegevus.

Ajakava:

Koolitus on osalejatele tasuta!

Registreerimine lõppeb 21. detsembril 2020.

Koolitusele registreerumine on lõppenud!
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus