Motiveeriva intervjueerimise ABC

Koolitaja: Tõnu Jürjen, MA (psühholoogia), Tartu Ülikool

Maht: kokku 6 akadeemilist tundi (2 ak/h iseseisev töö ja 4 ak/h seminarid)

Sihtgrupp: eripedagoogid ja logopeedid (max. grupi suurus 12 osalejat)

Toimumise aeg: 3. märts 2022

Toimumiskoht: veebikeskkond Zoom

Kursuse eesmärk: Anda tugispetsialistidele võimalus tutvuda motiveeriva intervjueerimise (MI) alustega ning harjutada esmaseid oskusi, mis aitavad kliendi sisemotivatsiooni tõsta.

Õpiväljundid:

Ajakava:

Isesesisev töö (2 akadeemilist tundi): Õppepäevale eelnevalt on vaja osalejatel vaadata läbi 3 videoloengut ning sooritada läbitud materjali kohta test.

Seminarid veebis 3. märtsil (4 akadeemilist tundi):

13.00–14.30 Koolitus

14.30–14.45 Sirutuspaus

14.45–16.15 Koolitus

Registreerimine: koolitusele tuleb ennast registreerida aadressil tugikeskus.saare.ee/koolitused. Pärast registreerumist saadetakse meilile sellekohane teade, kui Te ei ole registreerumise kohta teadet saanud, palun andke sellest teada: kairi.pirn@sthk.edu.ee 

Registreerimine lõppeb 20. veebruaril 2022

Peale koolituse läbimist väljastatakse igale osalejale tunnistus.

Koolitusele registreerumine on lõppenud!
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus