Kooliväline nõustamismeeskond

Keskus pakub esmatasandi teenuseid lapsele ja perele järjepidevalt, vahetab infot, planeerib sekkumisi, vajadusel konsulteerib ja püüab järgida haridusvaldkonna ekspertide tehtud soovitusi ning  soodustada õppe elluviimist tõhustatud ja eritoe või seda vajavatele lastele koos haridusasutuse tugimeeskonna ja õpetajaga.

Rajaleidja Keskus https://rajaleidja.innove.ee/

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus