Saaremaa Vald

Keskus püüab suurendada koostöös valla haridus-ja sotsiaalosakonnaga ja valla allasutustega laste ja perede mitmekülgset heaolu hariduslikust, sotsiaalmajanduslikust ja psühhosotsiaalsest aspektist.

Saaremaa Valla haridus- ja noorsootöö osakond

Saaremaa Valla sotsiaalosakond   https://www.saaremaavald.ee/

Kuressaare Hoolekanne https://www.kuressaarehoolekanne.ee/

Kuressaare Perekodu https://kuressaareperekodu.eu/

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus