Teenused

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakond osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. Teeme seda kokku seitsmes valdkonnas: logopeedi-, eripedagoogi-, sotsiaalpedagoogi-, psühholoogi-, juhtumikorraldaja-, perenõustaja- ja perelepitaja teenusena. Koostöö lähtub konkreetsest vajadusest, lapse ja pere heaolust. Samuti peame oluliseks paindlikku ja süsteemset tegutsemist.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus