Eripedagoog

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva (arengulise või haridusliku erivajadusega) õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid. Eripedagoog töötab koolieelses lasteasutuses, koolis jt haridusasutustes.

Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel. Eripedagoog nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid. Samuti tugikeskuse töötajaid, haridusasutuste juhtkondi ja teiste erialade spetsialiste.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi eripedagoogi teenuseid:

  1. eripedagoogiline hindamine;
  2. eripedagoogiline nõustamine;
  3. individuaalne eripedagoogiline sekkumine;
  4. rühmapõhine eripedagoogiline sekkumine;
  5. individuaalne eripedagoogiline kaugsekkumine (teenus üle videosilla);
  6. eripedagoogiline kaugnõustamine (teenus üle videosilla)
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus