Juhtumikorraldaja

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna juhtumikorraldajad töötavad peredega kus on suurem abivajadus, kui ühekordse abi osutamisega saaks tagada. Juhtumikorraldaja on sotsiaaltöötaja, kes  vaatleb peret tervikuna ja kõikide pereliikmete abivajadus võetakse arvesse, et suurendada pere iseseisvat toimetulekut. Juhtumikorraldaja  koordineerib teenuseid ja suhtleb teiste abi osutavate asutustega, samaaegselt igal sammul peret ja võrgustikku kaasates.

Juhtumikorralduse eesmärgid on järgmised:

1) tagada perele juurdepääs abile, vähendades administratiivseid takistusi;

2) siduda pere erinevate teenuste pakkujatega;

3) toetada teenuste järjepidevust;

4) koondada vastutus ühele võtmetöötajale ehk juhtumikorraldajale;

5) tõsta abisüsteemi efektiivsust, tagades, et teenuseid osutatakse õigel ajal ja vajalikus mahus

Saaremaa Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi juhtumikorraldaja teenuseid:

  1. juhtumikorralduse vajaduse väljaselgitamine;
  2. juhtumikorralduslik sekkumine
Saaremaa Toetava Hariduse Keskus