Perelepitaja

Perelepitus on:

Professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Samuti aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla.

Perelepitus ei ole:

Mis on perelepituse eesmärk?

Perelepituse eesmärk on lapse huvisid arvestavad ja koostööl põhinevad vanemlikud suhted.

Lepitaja juhendab ja suunab osapooli leidma lahendusi eriarvamustele.

Perelepituses lahendatakse küsimusi seoses:

Kes on perelepitaja?

Perelepitusprotsessi põhimõtted:

Perelepituse seansside arv sõltub osapoolte koostöövalmidusest ja kohtumiste vajadustest kokkuleppele jõudmiseks. Ühe kohtumise kestvus on tavaliselt 90 minutit. Lepitusprotsess lõpeb üldjuhul kokkuleppe või kokkuvõttega seanssidel toimunust.

Tule perelepitusse kui:

Mis kasu on perelepitusest?

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus