Psühholoog

Psühholoogi töö eesmärgiks on hinnata, ennetada ja vajaduse korral sekkuda inimese hingeelu ja käitumisega seotud probleemidesse. Tugikeskuses seisneb töö laste ja noorte arengut mõjutavate tegurite hindamises, sekkumiste kavandamises ja läbiviimises.

Pöördumise põhjused võivad olla:

Kindlasti ei ole vaja oodata kui väikesest igapäevasest murest saab suurem või tõsisem probleem.

Psühholoogi vastuvõtud toimuvad Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse ruumides, Kuressaares, Rootsi 7 ja Ravila 1a, Valsimajas ning teenindatakse kõiki Saaremaa valla lasteaedu ja koole.

Kui haridusasutuses või kodus ilmneb eelpool kirjeldatud probleeme, mis vajaks psühholoogi kaasamist, tuleks esmalt pöörduda haridusasutuses oleva tugikoordinaatori (lasteaias AEVKO ja koolis HEVKO) poole. Nemad saavad võtta ühendust tugikeskusega ja leppida kokku aja lapse vaatluseks haridusasutuses või lapse, lapsevanema, õpetaja või spetsialisti nõustamiseks, konsultatsiooniks või teraapiaks. Samuti võib vajaduse tekkides pöörduda laps, lapsevanem või õpetaja otse oma murega tugikeskuse poole.

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses osutatakse järgmisi psühholoogi teenuseid:

  1.  psühholoogiline nõustamine;
  2.  psühholoogi konsultatsioon;
  3.  psühholoogiline hindamine;
  4.  individuaalne psühhoteraapia;
  5.  rühmapõhine psühhoteraapia
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus