Tugikeskus

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on õppenõustamiskeskus, mis osutab haridusteenuseid valla lastele ja noortele koolides ja lasteaedades ning sotsiaaltugiteenuseid vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Tugikeskuse peamiseks eesmärgiks on toetada lapsi, noori ja perekondi, samuti ka lasteaia- ja kooliõpetajaid ning haridusasutuse juhte lapse maksimaalse potentsiaali realiseerimises ja arendamises.

Tugikeskuse toimimise aluseks on Silla-mudel, mis tähendab, et tugikeskus ja haridusasutus (lasteaed, kool) teevad tihedalt koostööd toetust vajavale lapsele sobiva arengukeskkonna loomiseks ja kujundamiseks haridusasutuses kohapeal. Kuna last saab toetada eelkõige tema loomulikus keskkonnas, mis lapse jaoks on üldjuhul päevasel ajal haridusasutus ja muul ajal kodu, siis esmaste mistahes ohumärkide tekkimisel saab pöörduda kõigepealt haridusasutuses oma klassijuhataja või tugikoordinaatori (AEVKO, HEVKO) poole.

Lapse kodust keskkonda ja omavahelisi suhteid toetavad tugikeskuses kohapeal töötavad sotsiaaltöötajad ja perenõustajad.

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus