Kas logopeedi ja eripedagoogi töös on kaugteraapia võimalik?

Viimases Õpetajate lehes arutletakse muu hulgas kaugteraapia temal, kas ja kuidas oleks võimalik lapsi distantsilt aidata. Vastava eriala spetsialistid räägivad oma kogemustest siin.

 

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus