KOOLITÕRGETEGA LASTE VANEMATE TUGIGRUPP

Tulemas on uus kokkusaamine!

16.02.2022 kell 18.00
Kuressaares Rootsi 7
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus saalis.
Sel korral osaleb kohtumisel virtuaalselt koolipsühholoog ja Eesti
Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige Kristi Feldmann, kes teeb
ülevaate koolitõrke olemusest ja osaleb ka vestlusringis. Ta jagab
enda teadmisi ning kogemust koolitõrgetega lastega töötamisel ja
vastab grupis esile tulevatele küsimustele.
Üritus on leitav FB-s, kus saab märkida ürituse juurde oma osalemise
või kirjuta oma soovist aadressile kairit.lindmae@gmail.com.
Lisainfo:
Kairit Lindmäe
54512202
kairit.lindmae@gmail.co

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus