Otsime oma meeskonda LOGOPEEDI!

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.

Keskus osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus otsib oma meeskonda:

LOGOPEEDI

Põhilised tööülesanded:

– lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine;
– kommunikatsioonihäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine;
– vajadusel lapse neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine; neelamishäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine (kui nimetatud kompetents puudub, toetame spetsialisti selle omandamisel).

Nõutav haridus: erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus.

See töö sobib Sulle, kui Sul on:

Omalt poolt pakume Sulle:

Tööaeg: täistööaeg.

Tööle asumise aeg: 23. august 2021.

Töö põhiasukoht: Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus

CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 1. juuniks 2021 meiliaadressile tugikeskus@saare.ee

Lisainfo: Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhataja Aaro Nursi, tel. 53 470 471, aaro.nursi@saare.ee

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus