Tugikeskuse ja haridusasutuste vahel sõlmiti koostöökokkulepe.

Artikkel tänases Saaremaa Teatajas

 

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus